Realizacje

Kompletacja wyrobów hutniczych - projekt Agbami faza 3

Kompletacja dostaw - projekt Agbami faza 3

Profile zamknięte gw. S355NH 400x300x16 - projekt Egina - Total via FMC

Rury w gat. S355G1+N + NORSOK M120 MDS Y06 - w stałej ofercie z naszego magazynu

Blachy w gat. S355K2+N + NORSOK M120 MDS Y05 - projekt Egina - Total via FMC

ROV bucket kuty, obrobiony i pokryty ksylanem dla offshore

Dostawa ROV bucket dla offshore - badanie twardości odkuwki

Budynek przy ulicy Szajnowicza-Iwanowa 75

Osiedle domków przy ulicy Kubiny

Osiedle przy ulicy Szajnowicza-Iwanowa

Popówka

Konduktorownia

Osiedle Gruszowa www.osiedlegruszowa.pl

www.fhstudio.pl